Nycz Intertrade Sp. z o.o.


WWW: https://ekonycz.pl/

Dodano: 2023-01-30

Telefon: +48 12 290 03 30

Miejscowość: Kraków

Adres: Płk. Dąbka 8C

Kod pocztowy: 30-732

Źródła:
https://ekonycz.pl/utylizacja-odpadow/

Oceń firmę (0 z 0 głosów)

W jaki sposób odbywa się utylizacja odpadów szkodliwych?


Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 roku o odpadach, za substancje szkodliwe uznaje się wszelkie ścieki oraz zanieczyszczenia, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt, a także środowiska naturalnego. Dlatego też tego typu odpady nie mogą być składowane dłużej niż 12 miesięcy. Firmy zajmujące się gospodarką odpadami niebezpiecznymi są zobowiązane do ich likwidacji w tym czasie pod karą grzywny i konsekwencji prawnych. Należy również podkreślić, że utylizacją powyższych substancji o działaniu toksycznym mogą zająć się wyłącznie przedsiębiorstwa, które uzyskały stosowne zezwolenie. 

Krakowska marka ekoNYCZ specjalizuje się w usługach z zakresu odbioru, transportu i likwidacji odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. Firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wymogami dotyczącymi transportu ADR. Jako jedna z nielicznych na rynku marka prowadzi odzysk metali kolorowych. Wśród odbieranych odpadów można wymienić, takie jak m.in.:

  • ścieki kwaśne, alkaliczne, chromowe i zaolejone,
  • zawiesiny wodne farb oraz lakierów,
  • przeterminowane preparaty chemiczne,
  • wodne ciecze myjące.

Odpady są poddawane utylizacji w firmowym zakładzie pod okiem przeszkolonych pracowników. Ponadto krakowska marka świadczy usługi z zakresu czyszczenia zbiorników magazynowych podziemnych i nadziemnych, reaktorów, wanien procesowych oraz dekanterów. Na prowadzonej stronie można znaleźć wszystkie dokumenty potwierdzające legalność prowadzonej działalności (m.in. pozwolenia zintegrowane czy na transport odpadów).

Gromadzone substancje należy wcześnie sklasyfikować zgodnie z obowiązującymi kodami w celu doboru właściwej metody recyklingu lub likwidacji. Najczęściej stosowane są następujące techniki:

  • mineralizacja (spalanie),
  • piroliza (obróbka termiczna),
  • fermentacja metanowa,
  • przetwarzanie na paliwo stałe,
  • kompostowanie.

W przypadku składowania powyższych odpadów na wysypisku śmieci (maksymalnie do 12 miesięcy) należy tego rodzaju substancje oddzielić od pozostałych śmieci i przechowywać w specjalistycznych pojemnikach.

 


Wystaw Komentarz

Brak komentarzy! Bądź pierwszy!Firmy w Katalogu